Toon resultaten

Ademhalingsbescherming

Door de Coronacrisis zijn er geen FFP2 en FFP3 maskers beschikbaar.  Indien u deze toch besteld, zullen wij uw order cancelen.  Dank voor uw begrip.

In de categorie "Coronavirus " zie je wat wij in voorraad hebben en kunnen leveren.  

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor dienen er mogelijk maatregelen te worden getroffen. Als het nodig is de ademhalingswegen te beschermen, dient met eerst de risico’s goed te definiëren. Verontreinigingen kunnen in verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen. Ook combinaties van verontreinigingen zijn mogelijk en er kan sprake zijn van zuurstofverdringing. Bekijk hieronder onze verschillende soorten ademhalingsbeschermingen. 

Lees meer

Waar kan ik je mee helpen?

Ontdek direct alle prijzen en profiteer van jouw voordeel.

Nog geen account?

Er komen geen producten overeen met de selectie.

Adembescherming

Adembescherming is dus noodzakelijk indien er gevaar bestaat voor het, via de ademhalingswegen, binnendringen van schadelijke stoffen in het lichaam. Deze stoffen kunnen zowel vast, vloeibaar als gasvormig zijn. Bescherming is ook nodig indien het zuurstofgehalte van de ons omringende lucht daalt beneden de 19%. In dit laatste geval zijn slechts de onafhankelijke adembeschermingsmiddelen bruikbaar. Dit zijn middelen waarbij de verse lucht via een slang of luchtfles naar het masker of de kap wordt gevoerd. Onze ademhalingsbescherming bestaat uit een masker en een filter. Er zijn verschillende filters met als functie om of stof tegen te houden, gassen of dampen en er zijn filters die allebei tegenhouden: combinatiefilters. De filters kunnen al in de maskers zijn aangebracht.

Ademhalingsbescherming

Het gebruik van adembeschermingsmiddelen tijdens het werk is voor de drager een forse extra belasting. Voordat men met bepaalde werkzaamheden begint, verdient het de aanbeveling eerst op zoek te gaan naar alternatieve middelen, voordat men besluit adembescherming in te zetten. Als er op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp verplicht ademhalingsbescherming dragen. De effecten van het inademen van deze stoffen of gas/dampen kunnen betrekkelijk onschuldig blijven zoals forse niesbuien, maar kunnen ook ernstige gevolgen hebben zoals blijvende kortademigheid.

Grenswaarde

Om te kunnen bepalen welke soorten ademhalingsbescherming nodig is, moet de schadelijkheid van de stof, gas of damp eerst worden bepaald. Ook is het van belang om te weten hoeveel er vrij komt van deze stof, gas of damp. Een maat voor schadelijkheid is de grenswaarde, de maximaal aanvaarde concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. Een aantal grenswaarde is door de overheid vastgesteld, dit zijn de publieke, wettelijke grenswaarden. Indien men onder deze grenswaarde blijft, is ademhalingsbescherming niet nodig, tenzij anders wordt aangegeven.

Let bij het kiezen van de ademhalingsbescherming dus op:

 • Wat voor soort vervuiling het is en de gezondheidsrisico’s die hieraan verbonden zijn;
 • De grenswaarde;
 • De plaats waar gewerkt wordt en de voorzieningen die zich daar bevinden;
 • Het tijdsbestek waarin de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Een eenvoudig wegwerpmasker kan voldoende zijn ter bescherming, maar bij een zwaar vervuilde lucht kan een volgelaatmasker met ademlucht nodig zijn. Let er ook altijd op dat de pasvorm en de onderhoud van de adembeschermingsmiddelen een voorwaarden zijn voor een veilig gebruik.

Afhankelijke en onafhankelijke adembescherming

Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke adembescherming. Onder deze categorieën vallen verschillende soorten ademhalingsbeschermingen:

 • Afhankelijke adembescherming
  • Onafhankelijke adembescherming
  • Onafhankelijke adembescherming kan een hogere beschermingsfactor halen, omdat de bescherming niet afhankelijk is van filters en de verontreinigde omgevingslucht.

   Vragen over adembescherming?

   Het is van groot belang om de juiste adembescherming te gebruiken. Twijfel je over welke ademhalingsbescherming je het beste kunt kiezen? Wij vertellen je graag meer over de verschillende soorten ademhalingsmaskers. Neem contact met ons op door ons te mailen of door te bellen naar 0473-55 98 47.